Privacyverklaring

De Bijzondere Eredivisie wordt beheerd door Sitchting het Gehandicapte Kind. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verzameling van persoonsgegevens via deze website. De privacyverklaring van Stichting het Gehandicapte Kind is op deze website van toepassing.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (Stichting het Gehandicapte Kind) verwerkt voor haar werkzaamheden persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij jou informatie over het gebruik van persoonsgegevens en welke invloed jij erop kunt uitoefenen.

Stichting het Gehandicapte Kind respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen) en volgen wij als lid van de branchevereniging voor Data Marketing (DDMA) de gedragscodes van deze organisatie.

Waarom leggen wij je gegevens vast?
Als je aan Stichting het Gehandicapte Kind doneert, voor ons collecteert, actie voor ons voert, ons sponsort of contact met ons opneemt via de telefoon, mail of onze website, leggen wij persoonsgegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie of overeenkomst die je met ons aangaat.

Om ons werk voor kinderen met een beperking te kunnen doen, zijn donaties en giften voor ons van levensbelang. Het werven van fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk. Dat doen we door onze promotionele en marketingactiviteiten en gebruiken hiervoor ook onze social media. Het vastleggen van gegevens voor marketingdoeleinden doen we meestal op basis van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, maar als we volgens de AVG jouw toestemming nodig hebben, vragen we dat op het moment dat we de gegevens vragen. Foto’s en verhalen van en over kinderen publiceren wij uiteraard alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders en het kind.

Heb je als zakelijke relatie contact met Stichting het Gehandicapte Kind, dan leggen wij gegevens van je vast in het kader van relatiebeheer en ook voor de overeenkomst die we hebben afgesloten. Ben je collectant voor bij Stichting het Gehandicapte Kind dan leggen we alle gegevens vast die nodig zijn voor de afspraken die je met ons maakt en die nodig zijn om het werk goed uit te voeren.

Persoonsgegevens bewaren wij totdat wij deze niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen óf zolang dat de wet dat van ons vraagt. Zo bewaren wij bijvoorbeeld financiële gegevens van giften en donaties 7 jaar.

Welke gegevens leggen wij vast?
Je kunt op verschillende manieren doneren, bijvoorbeeld via de website, de telefoon, een acceptgiro of via huis-aan-huiswerving. Je kunt ons steunen met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse gift, steunen voor langere tijd met belastingvoordeel of met een groot bedrag. In alle gevallen vragen wij persoonsgegevens van je. Afhankelijk van het type donatie leggen we onder meer vast: naam, adres, geslacht, e-mail, leeftijd, telefoonnummer, bankrekeningnummer en giftbedrag, machtigingsnummer en klantnummer.
Doneer je via de website? Dan leggen we ook het clickgedrag vast (via de cookies). Doneer of benader je ons via sociale media? Dan registreren we ook alle interactiegegevens. Door middel van de cookiebar op de website kun je je keuzes vastleggen voor het gebruik van je data. Lees voor meer informatie de toelichting bij de cookiebar.

Ben je een partner van Stichting het Gehandicapte Kind, zoals een zakelijke organisatie, een projectaanvrager of een serviceclub, dan vragen wij je naam, zakelijke e-mail en telefoonnummer, je functie, de bedrijfsnaam en adres zodat we contact met je kunnen onderhouden en voor nakomen van onze afspraken of overeenkomst.

Om de betrokkenheid met onze doelstelling te vergroten, vind je op onze website, social media of gedrukte media verhalen en beeldmateriaal van kinderen uit onze achterban. Naast het beeldmateriaal legt onze redactie van deze kinderen ook de naam, contactgegevens, leeftijd en het persoonlijke verhaal vast. Hierbij kunnen ook aanwijzingen over de handicap horen. Dit doen wij in overleg en met toestemming van de ouders.

Neem je zelf telefonisch contact met ons op, dan kunnen wij een gespreksnotitie maken in onze database. Bijvoorbeeld wanneer je als donateur een wijziging wilt doorgeven. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Is dit het geval, dan word je voorafgaand aan het gesprek hiervan op de hoogte gesteld.

Hoe gebruiken we de gegevens voor fondsenwervende doelen?

Waarom sturen we je e-mail?
Verbondenheid met ons werk vinden we heel belangrijk. Betrokkenheid creëren doen we onder andere via e-mail. Daarbij houden we ons aan de codes van de branchevereniging. Hebben wij een klantrelatie met je omdat je gedoneerd hebt of deelgenomen hebt aan een actie of evenement, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Ook ontvang je automatische bevestigingen van een donatie of reminders voor deelname aan een activiteit of een tussenstand bij een actie. Voor dit type ‘service mails’ hoef je geen toestemming te geven, maar je mag je uiteraard wel hiervoor afmelden (je kunt gebruik maken van het recht van verzet). Heb je aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan kun je je op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Waarom benaderen wij je telefonisch?
Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van Stichting het Gehandicapte Kind maken we soms gebruik van telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen je alleen als je een klantrelatie met ons hebt. Zonder klantrelatie zullen wij je eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat je bij ons aan kunt geven dat je liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

Waarom sturen we je post?
Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk. Dat kan ook een giftverzoek met een acceptgiro zijn. Op deze acceptgiro zijn je gegevens die je eerder aan ons hebt doorgeven al voorgedrukt. Op de envelop maken we een duidelijke vermelding als wij je naam en adres via een andere partij hebben ontvangen. Wens je geen post te ontvangen van ons, dan kun je dat eenvoudig kenbaar maken door naar ons te bellen of te mailen. Ook kun je je afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen altijd voorafgaand aan verzending van post het Postfilter om te voorkomen dat wij post verzenden aan personen die geen klantrelatie met ons hebben.

Gegevensdeling met andere organisaties
Hier kunnen we kort over zijn: jouw persoonsgegevens worden nooit verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken wij diensten van andere organisaties omdat we bepaalde taken uitbesteden. Denk hierbij aan drukkerijen, callcentra, websitebouwers of andere ict-bedrijven. Deze organisaties (derde partijen genaamd) kunnen jouw gegevens inzien als dat nodig is om de opdracht uit te voeren die wij ze hebben verstrekt. Wij verstrekken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor die opdracht, nooit meer. Ook worden de benodigde data altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. En met deze bedrijven leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. De afspraken over het waarborgen van jouw privacy leggen we vast in een zogeheten verwerkersovereenkomst. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Hoe zit het met links naar andere websites?
Op onze site staat een aantal links naar andere websites. Dat zijn sites zijn van bijzondere partners van ons en partijen waarmee wij samenwerken, zoals bijvoorbeeld de Vriendenloterij of de Dirk Kuyt Foundation. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen jouw persoonsgegevens verzamelen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Veel van onze online acties verlopen via een extern platform: geef.nl. Lees de privacy verklaring van geef.nl voordat je doneert, je registreert of een actie aanmaakt, zodat je een duidelijk beeld hebt over de omgang met persoonsgegevens. Stichting het Gehandicapte Kind ontvangt relevante persoonsgegevens over je donaties of aangemaakte acties.

Een aantal websites wordt beheerd door Stichting het Gehandicapte Kind, zoals https://bijzondere-eredivisie.nl, https://www.samennaarschool.nl/ en https://www.speeltuinbende.nl Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verzameling van persoonsgegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is ook op deze websites van toepassing.

En met de links naar social media?
Op onze website zijn knoppen opgenomen waarmee je onze social media kunt bezoeken en om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram, Youtube en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met je persoonsgegevens.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een bewijs van je identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie.
Let er op dat wij niet alle gegevens mogen verwijderen als je daarom vraagt. Financiële data over je donaties moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren. Wij zullen in ons antwoord duidelijk aangeven welke data we niet mogen verwijderen en waarom niet.

Je kunt contact met ons opnemen via een brief, via e-mail, via de website of telefonisch. Alle contactgegevens staan overzichtelijk bij elkaar op onze website: https://gehandicaptekind.nl/contact

Versie maart 2021

 

Steun de Bijzondere Eredivisie

NSGK-Logo(sRGB)